Ring på telefon: 66 16 22 01

Send en mail på: danren@danrenbogdol.dk

Kontrol

"Hvis kontrol er godt, må dobbeltkontrol være dobbelt så godt” – måske nok en frase og et postulat, der ikke holder i alle situationer, men når vi taler rengøring, er der nu noget om snakken.

Vores assistenter udfører selv daglig egenkontrol, dels ved at sammenholde det udførte arbejde med rengøringsinstruktioner og karmmærkater, dels ved visuelt at ”se tilbage” på det udførte arbejde. Karmmærkater er et lille klistermærke, der med angivelse af rengøringsdag(e) kan placeres i døråbningen til det enkelte lokale, der skal rengøres. Det er et nemt og overskueligt redskab for både den enkelte bruger og rengøringsassistenten.

Derudover benytter vi os af kvalitetskontroller, hvor vores rengøringsledere - eventuelt sammen med assistenten - udfører en ekstraordinær egenkontrol. I tillæg hertil og efter nærmere aftale med kunden udfører rengøringslederen sammen med kundens kontaktperson en kvalitetskontrol, hvor bedømmelsen af såvel rengøringskvalitet som samarbejde nedfærdiges på et specielt fremstillet skema, der underskrives af begge parter. Såfremt der i en egenkontrol og/eller i en fælles kvalitetskontrol viser sig forhold, der ikke er tilfredsstillende, iværksætter den pågældende rengøringsleder straks tiltag for at sikre, at uoverensstemmelser elimineres.

Som et sidste, men ikke ubetydeligt led i vores kvalitetssikring anvender vi undertiden et uvildigt eksternt konsulentfirma til at bedømme den leverede rengøringskvalitet. Kontakt os på tlf: 66 16 22 01 eller på e-mail: ​danren@danrenbogdol.dk.

​Firma

Danren Bogdol A/S - CVR: 32938914

adresser

Hovedafdeling: Lumbyvej 19 B, 5000 Odense C

Afdeling Sjælland: Farverland 3-5, 2600 Glostrup

kontakt

Telefon: 66 16 22 01

E-mail:​danren@danrenbogdol.dk​

Danren A/S er vurderet 4.9 / 5 stjerner på baggrund af 7 anmeldelser på Facebook