Rekrutteringsudfordringer i rengøringsbranchen og et tæt samarbejde med virksomhed & arbejdskraft – jobcenter Odense

Det var nogle af emnerne, da rengøringsvirksomheden Danren Bogdol A/S direktør Jacob Nibe og personaleansvarlig Lone Draborg Jørgensen tog imod rådmand Christoffer Lilleholt, koncernchef Gorm Hjelm Andersen og virksomhedskonsulent Kim Henrik Rask. De fik en god snak om rengøringsbranchens løbende udfordringer med at skaffe arbejdskraft på tværs af målgrupper.

Danren Bogdol har siden 1978 varetaget rengøringsopgaver for små og store virksomheder inden for privat og offentligt erhverv over hele landet. Kvalitet og et højt serviceniveau har fra begyndelsen været virksomhedens varemærke. Det skal også afspejle sig i medarbejderne.  Derfor har Danren Bogdol i forvejen et tæt samarbejde med Jobcenter Odense om rekruttering af rengøringspersonale til både fuldtidsjob, deltidsjob og fleksjob. Erfaringerne fra samarbejdet munder nu ud i et ønske om et tættere og bredere samarbejde. Et samarbejde, der bl.a. omfatter hyppig kontakt med en fast virksomhedskonsulent og rekruttering til bl.a. administrations- og akademiske stillinger.