Uddannelse

Livet er som bekendt én lang uddannelse. Både i teori og praksis. Derfor lægger vi i Danren Bogdol A/S stor vægt på at tilbyde vores medarbejdere efteruddannelse, således at vi til enhver tid kan have de rette medarbejdere på rette job. Alle medarbejdere i administration og ledelsesfunktoner får udarbejdet en udviklingsplan med henblik på fortsat udvikling og uddannelse. Alle vores serviceassistenter får tilbud om at deltage i forskellige kurser. Alle nyansatte deltager i et introduktionskursus, hvor produkter og metoder bliver gennemgået.

Endvidere undervises i kundeservice og kvalitet, ligesom de nye medarbejdere informeres om Danren Bogdol A/S’ historie, holdninger og forventninger til hver enkelt medarbejder, og hvad medarbejderen til gengæld kan forvente af sin arbejdsgiver. 2 gange årligt tilbyder vi alle ansatte at deltage i diverse kurser af faglig relevans og på baggrund af disse kursus evalueres og tilrettelægges kommende kursus ”skræddersyet” for de enkelte medarbejdergrupper. Kontakt os på tlf.: 66 16 22 01 eller på e-mail: danren@danrenbogdol.dk.