Whistleblowerordning

Danren Bogdol har etableret en whistleblowerordning, der følger
EU-direktiv 2019/1937.  

Danren Bogdols whistleblowerordning bliver håndteret af WhistleSystem ApS,
hvilket sikrer en komplet anonym og sikker anmeldelsesproces for
whistlebloweren. Whistleblowerordningen skal anvendes, hvis medarbejdere eller
andre stakeholdere oplever alvorlige forseelser eller lovovertrædelser, der
sker i, eller i forbindelse, med Danren Bogdol. Hvilke forhold, der blandt
andet kan anmeldes, er beskrevet yderligere i whistleblowerpolitikken under
”Hvad kan anmeldes?”.

Som medarbejder vil der ikke være gengældelse,
diskrimination eller disciplinær handling for rapporter, der er foretaget i god
tro eller baseret på en rimelig tro på overtrædelse eller mistanke om overtrædelse.

Hvad kan rapporteres?

Du bør rapportere om alvorlige
overholdelsesrelaterede problemer, f.eks. alvorlig overtrædelse af vores
grundlæggende politikker, juridiske overtrædelser, bedrageri eller andre
forhold, der repræsenterer ulovlig aktivitet eller kan skade Danren Bogdol
eller dets medarbejdere.

Whistlesystem kan ikke bruges
til kommercielle forespørgsler, spørgsmål relateret til ansøgninger om
ansættelse eller andre generelle spørgsmål. Besøg i stedet vores hjemmside for
yderligere information.

Bekymringer relateret til
ansættelsesvilkårene eller forhold på den lokale arbejdsplads, såsom konflikter
med kolleger og ledere, disciplinære sanktioner, korrekt og rettidig betaling
af løn og ydelser skal normalt løses lokalt, medmindre sagen er usædvanlig alvorlig
eller ikke kan rapporteres gennem det normale rapporteringslinjer.

Åbn en sikker postkasse

Al kommunikation gennem Whistlesystem –
postkassen er anonym og sikker.

Fortrolighed

Alle Whistlesystems-rapporter er anonyme og
fortrolige, medmindre du direkte skriver kontaktinformationer i selve rapporten
– eventuelle indleverede rapporter kan ikke spores tilbage til dig. Vi
opfordrer dig dog til at give så mange oplysninger som muligt for at lette
efterforskningen. Danren Bogdol sikrer, at alle bekymringer behandles seriøst
og passende, og alle rapporter modtages kun af den øverste ledelse.

Whistleblower fortrolighedspolitik

Danren Bogdol har en Whistleblower-politik på
plads, som giver dig oplysninger om dine rettigheder, fortrolighed og hvordan
vi behandler dine personlige data. Læs vores Whistlesystem-politik grundigt,
inden du bruger vores Whistlesystem.

 

 

 

 

 

INDSEND EN RAPPORT TIL WIHISTKEBLOWER HER – Link til
rapportering:  WhistleSystem